เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้ตั้ง : -50°c to -86°c


รายละเอียด
  • ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้ตั้ง ฉนวนสุญญากาศ : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุโดยประมาณ 333 ลิตร ถึง 728 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.