เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้นอน : -125°c to -150°c


รายละเอียด
  • ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้นอน : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -125 ถึง -150 องศาเซลเซียส ขนาดความจุโดยประมาณ 128 ถึง 231 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.