เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้นอน : -20°c to -86°c


รายละเอียด
  • ตู้แช่แข็งรุ่น MDF แบบตู้นอน : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุโดยประมาณ 487 ลิตร ถึง 701 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.