เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เตียงตรวจทั่วไป รุ่น : ME210


รายละเอียด
  • เตียงตรวจง่ายต่อการขนย้าย
  • โครงสร้างเตียงทำจาก เหล็กเคลือบด้วย Epoxy polyester powder ไม่เกิดสนิม
  • เบาะ(M1 Flame ) ทำด้วยสารหน่วงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • เตียงตวจสามารถปรับความสูงของแต่ละขาเตียงได้
  • สามารถปรับพนักพิง(backrest) 0 ถึง 70 องศา

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.