เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ PANASONIC


รายละเอียด
  • อุณหภูมิใช้งาน 115 ถึง 135 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 50 และ 75 ลิตร มาพร้อมฟังก์ชั่นอัตโนมัติต่าง ๆ และระบบความปลอดภัยในการใช้งาน

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.