เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา รุ่น MPR : แบบประตูบานเลื่อน


รายละเอียด
  • รุ่น MPR แบบประตูบานเลื่อน : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2 ถึง 14 องศาเซลเซียส ขนาความจุโดยประมาณ 158 ลิตร ถึง 1,033 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.