เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา รุ่น MPR : แบบประตูบานเปิด 2°c - 23°c


รายละเอียด
  • รุ่น MPR แบบประตูบานเปิด : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2 ถึง 23 องศาเซลเซียส ขนาความจุโดยประมาณ 684 ลิตร ถึง 1,364 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.