เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า : MS-30


รายละเอียด
  • เครื่องขูดหินปูนชนิด Magnetostrictive
  • ความถี่ในการสั่น: 25-30 Khz
  • สามารถกำจัดหินปูนที่หนามากอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจจับฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ
  • Handpiece สามารถถอดออกและนำไปอบฆ่าเชื้อได้ที่ 135°C

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.