เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รุ่น MVF–C1


รายละเอียด
  • นับยาได้ถูกต้องรวดเร็ว
  • รูปแบบเครื่องกะทักรัด ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย
  • ออกแบบเป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • มีฟังก์ชันนับสต็อค

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.