กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย


เตียงผ่าตัด
รุ่น : DR-2000

เตียงผ่าตัด
รุ่น : DR-2600

เตียงผ่าตัด
รุ่น : DR-6200

เตียงผ่าตัด
รุ่น : Mepro DR-130

เตียงผู้ป่วยทั่วไป (ปรับหมุนด้วยมือ)
รุ่น : M410

เตียงผู้ป่วยทั่วไป (ปรับด้วยระบบไฟฟ้า)
รุ่น : M420

เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน (ปรับด้วยระบบไฟฟ้า)
รุ่น : C-4BL

เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน (ปรับด้วยระบบไฟฟ้า)
รุ่น : C-4DS-00

เตียงตรวจทั่วไป
รุ่น : ME210

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน
รุ่น : BP868F

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
รุ่น : Apollo N2

เครื่องติดตามสัญญาณชีพห้องฉุกเฉิน
รุ่น : Apollo N4

เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง
รุ่น : S8

เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง
รุ่น : SSI-8000

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
รุ่น : X-Scan Plus 950

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
รุ่น : IOI353

ทรานโซนิคเจล
25 กรัม

ทรานโซนิคเจล
300 กรัม

ทรานโซนิคเจล
5 กิโลกรัม


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.