เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Micro Tubes


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดความจุมี 0.5 ถึง 2.0 มิลลิลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.