เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตราย


รายละเอียด
  • เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ
  • ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
  • เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีสารที่เตรียมเล็ดลอดออกสู่ภายนอกตู้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งในห้องปลอดเชื้อ
  • ง่ายต่อการใช้งาน, ติดตั้ง, และ การรักษา

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.