ตู้ไอโซเลเตอร์สำหรับเตรียมยาปลอดเชื้อ

  • เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ
  • ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
  • เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีสารที่เตรียมเล็ดลอดออกสู่ภายนอกตู้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งในห้องปลอดเชื้อ
  • ง่ายต่อการใช้งาน, ติดตั้ง, และ การรักษา