เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม : K160


รายละเอียด
  • หน้าจอแสดงผลการทำงานระบบสัมผัส 12864 LCD
  • ช่วงอุณหภูมิที่ทำงานได้ อยู่ในช่วง 0-99.9˚C
  • สามารถใช้กับ PCR tubeขนาด0.2 mlได้ 16 หลุม ขนาด0.5mlได้ 9 หลุม
  • มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิได้สูงถึง 2.0°C/s
  • มีอัตราการลดอุณหภูมิได้สูงถึง 2.0°C/s
  • มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.3°C ค่าความแม่นยำไม่เกิน ±0.2°C
  • สามารถตั้งและบันทึกโปรแกรมการทำงานในเครื่องได้ถึง 3 โปรแกรม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.