เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องดมไนตรัสออกไซด์ : AII5000C


รายละเอียด
  • สามารถลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย ทำหู้ป่วยสงบและให้ความร่วมมือในการทำฟัน
  • สามารถปรับปริมาณแก๊สได้อย่างแม่นยำ
  • หน้ากากสองชั้น ใส่สบาย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.