เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องวัดกลิ่นปาก : CHM-2


รายละเอียด
  • แยกแก๊ส volatile sulfur ในลมหายใจเป็นสารทางเคมี 3 ชนิด (hydrogen sulfide, methyl mercaptan, dimethyl sulfide)
  • วินิจฉัยiภาวะมีกลิ่นปาก
  • ควบคุมสุขภาพทางช่องปาก
  • กระตุ้นการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • จำแนกแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.