เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องเอ๊กเรย์ในช่องปาก รุ่น PHOT-XII


รายละเอียด
  • เครื่องเอ๊กซเรย์ในช่องปาก

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.