เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า : PS-25B


รายละเอียด
  • เครื่องขูดหินปูนชนิด Ultrasonic piezo
  • เครื่องขูดสามารถ Built-in เข้ากับยูนิตได้อย่างลงตัว
  • ความถี่ในการสั่น: 28-31 Khz
  • สามารถกำจัดหินปูนที่หนามากอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Handpiece สามารถถอดออกและนำไปอบฆ่าเชื้อได้ที่ 135°C

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.