เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

แผ่นเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก


รายละเอียด
  • Palแผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบเปียกที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื่อถึง 99.9%ในแบคทีเรียแกรมบวกม แกรมลบไวรัส, เชื้อรา, จุลินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งสปอร์ รวมถึงป้องกันการปนเปื้อนของพื้นผิววัสดุต่างๆ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.