เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล รุ่น Papaya 3D plus


รายละเอียด
  • เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล เพื่อถ่ายภาพรังสีพร้อมดูขากรรไกร และกะโหลกศีรษะ เพื่องานศึกษาและวินิจฉัยทางด้านทันตกรรม ประกอบด้วยชุดภาพถ่ายแบบ Panoramic Cephalometric อยู่ในเครื่องเดียวกัน และสามารถถ่ายภาพแบบ CBCT ได้หลายขนาด

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.