เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Petri Dishes


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีสไตรีน มีขาด 90x15 มิลลิเมตร และ 55x15 มิลลิเมตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.