เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา
รุ่น MPR : แบบประตูบานเลื่อน
 

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา
รุ่น MPR : แบบประตูบานเปิด
อุณหภูมิ 2°c - 23°c

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา
รุ่น MPR : แบบประตูบานเปิด
อุณหภูมิ 2°c - 14°c


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.