เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Pipette Tips


รายละเียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดปริมาตร 5-10 , 1-200 , 100-1000 w,ไมโครลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.