เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องถ่างปากที่สามารถส่องสว่างป้องกันลิ้น : Portable e-Bite


รายละเอียด
  • เครื่องถ่างปากที่สามารถส่องสว่างและป้องกันลิ้น สามารถทำงานแบบไร้สายและชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง
  • เพื่อความสะดวกสะบายในการอ้าปากของคนไข้
  • Biteblock และ handpiece สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.