เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิดผง


รายละเอียด
  • เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิเผง จัดอยู่ใน Class I
  • ความดันภายในเครื่องติดลบ
  • สามารถต่อท่อระบายอากาศออกด้ายนอกตาม USP800
  • ออกแบบให้เหมาะกับการติดตั้งบนโต๊ะ
  • มี pre-filter กรองหยาบเพื่อป้องกันฝุ่นอุดตัน HEPA filter
  • ระบบอากาศ Baffle ช่วยป้องกันไม่ให้ ตัวอย่างถูกดูดขึ้นไป

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.