เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่อนึ่งฆ่าเชื้อโรค : SEA-1.02L-QUICK


รายละเอียด
  • สามารถฆ่าเชื้อหัวกรอได้รวดเร็ว
  • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทันตกรรม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.