เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค : SEA-22L-B-LCD/SEA-17L-B-LCD


รายละเอียด
  • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคระบบไอน้ำชนิดตั้งโต๊ะ แบบถังบรรจุเป็นแนวนอน
  • มีระบบ Vacuum จำนวน 3 ครั้ง
  • มีหลายโปรแกรมการใช้งานเพื่อให้เหมาะกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.