เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องผนึกซองสำหรับ Autoclave : SEAL-80


รายละเอียด
  • มีระบบอุณหภูมิผนึกซองเครื่องมือปรับอัตโนมัติ
  • สามารถใช้กับ sterilization bag ได้หลายขนาด
  • มี 2 ใบมีดเพื่อการตัดที่สมบูรณ์

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.