เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Specimen Containers


รายละเอียด
  • มีทั้งแบบที่ทำจาก โพลีสไตรีน และทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดความจุมี 7.0 ถึง 250 มิลลิลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.