เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เครื่องนวดขากระตุ้นการทำงานหัวใจ


รายละเอียด
  • เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจล้มเหลวหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจ โดยอาศัยหลักการว่า ECP สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตร่างกาย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.