เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

อัลตร้าซาวน์เจล ขนาด : 300 กรัม


รายละเอียด
  • สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.