เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

HURR : เครื่องวัดอุณหภูมิและส่งค่าผ่านระบบ WIFI


รายละเอียด
  • คือ ระบบวัดอุณหภูมิที่จะทำการอ่านค่าอุณหภูมิจากตู้แช่ผ่าน Sensor Electronic ความละเอียดสูง จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่าน WiFi/USB/LAN ไปที่ Computer Server ซึ่งสามารถดูค่าอุณหูมิของตู้แช่ทุกตัวในช่วงอุณหภูมิ -80°C ถึง +125°C ได้แบบ Real Time อีกทั้งทีตัว Software ยังสามารถตั้งรูปแบบการเตือนได้หลากหลาย ทั้ง Higher Limit , Lower Limit, Humidity และยังสามารถนำค่าอุณหภูมิที่วัดได้ มาทำเป็นลักษณะของกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราห์ และหาค่าเฉลี่ยของตู้แช่แต่ละตู้ได้ ในกรณีที่ไฟดับระบบจะทำการบันทึกค่าไว้ในตัวแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการดูแลผลิตภัณฑ์ในตู้แช่ไม่ให้เกิดความเสียหายและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีแม้ไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นๆ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.