เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องถ่างปากที่สามารถส่องสว่างป้องกันลิ้น : Tips-Bite


รายละเอียด
  • ป้องกันลิ้นของคนไข้ระหว่างที่ส่องสว่างพื้นที่ในช่องปาก
  • ผสมผสานการเป็นเครื่องดูดเพื่อการทำงานในช่องปากที่สะดวก
  • Biteblock และ handpiece สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.