เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Transfer Pipettes


รายละเอียด
  • ขนาดความจุมี 1 และ 3 มิลลิลิตร มีทั้งแบบฆ่าเชื้อและไม่ฆ่าเชื้อ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.