เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Transport Swabs


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13x150 มิลลิลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.