เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง : Ultra Lite 1800E


รายละเอียด
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดรูปแบบ Gun-style LED
  • ให้ความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 2,000 mW/cm2
  • ความยาวคลื่นระหว่าง 440nm-490nm
  • มี Built-in radiometer เพื่อวัดความเข้มแสง มีไว้เช็คประสิทธิภาพแสงจากหลอดไฟ
  • มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.