เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ : CLEAN-01 5L/CLEAN-03 10L


รายละเอียด
  • ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยคลื่น Ultrasonic
  • ตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ 20-80°C
  • ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 2-30 นาที
  • การทำงานเสียงเบา เหมาะกับการใช้ในคลินิก

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.