เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย รุ่น : X-Scan Plus 950


รายละเอียด
  • วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในร่างกาย เช่น น้ำหนัก ไขมัน กล้ามเนื้อ และประเมินผล (รุ่น X-SCAN PLUS 950 สามารถวิเคราะห์ภาวะบวมน้ำได้)

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.