ประวัติบริษัท

    บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ได้ก่อตั้งกิจการขึ้นในปี 2532 ในรูปของกลุ่มบริษัทในเครือธเนศกรุ๊ป ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย นพ.ไววุฒิ ธเนศวรกุล บริษัทฯเติบโตขึ้นมาจากสินค้ากลุ่ม consumer products และ บริษัทยาต่อมาได้แยกออกมาเป็นบริษัทที่ดำเนิน งานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน การจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการ แพทย์และการให้บริการหลังการขาย อย่างครบถ้วน เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้งาน เราจึงเป็นผู้นำทางการตลาดในสินค้า หลายๆด้าน ทั้งทางด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางทันตกรรม ครื่องมือแพทย์ และเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย SGS (Thailand) ตั้งแต่ปี 2548
Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.