เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง


รายละเอียด
  • ผู้ป่วยสามารถควบคุมการให้ยาระงับปวดได้ด้วยตนเอง
  • ตัวเครื่องกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.