บทความ


HDPE คืออะไร?

APRIL 2017

HDPE คือวัสดุ High density polyethylene หรือ โพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง...

บทบาททันตกรรมไทย เข้าสู่ยุค 2017

DECEMBER 2016

แม้เราจะคงได้ยินกันมาสักพักถึงสภาวการณ์ของประเทศไทยที่นำไปสู่ “ สังคมผู้สุงอายุ ”...

By : -

โรคไข้ซิก้า (Zika Virus)

SEPTEMBER 2016

ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้ซิกาเป็นอย่างมากซึ่งมี...

By : -

ประเทศไทยกับการเตรียมเข้าสังคมผู้สูงอายุ

APRIL 2016

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกัน...

By : -

นวัตกรรมเลเซอร์

DECEMBER 2015

ปัจจุบันทางเลือกการรักษาโดยวิธีการฝังรากฟันเทียม เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมาก...

หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ

SEPTEMBER 2015

ปัจจุบันเทคโนโลยีงวงการแพทย์มีความก้าวหน้าไปมาก มีการนำหุ่นยนต์จัดยามาใช้เพื่อเพิ่ม...

เทคโนโลยีสะอาด ปราศจากมลพิษ

JUNE 2015

ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะประเทศไทย...

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงวัย

APRIL 2015

การเปลี่ยนแปลงตามอายุขัย เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ...


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.