เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เข็มให้สารละลายผ่านทางไขกระดูก


รายละเอียด
  • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ยา น้ำเกลือ หรือ เลือดผ่านทางไขกระดูก (Intraosseous access) ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ ยา หรือ เลือด ผ่านทางเส้นเลือดดำได้ ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะช็อก หรือ หมดสติ เช่นภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest), ช็อกหรือ การได้รับบาดเจ็บ (multiple traumas) หรือ มีบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรง (severe burn injuries) การหาเส้นเลือดจะทำได้ยากมาก ระบบเลือดล้มเหลว หรือใช้เวลานานมากเกินไปกว่าจะหาเส้นได้ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต การให้ยาผ่านทางไขกระดูกเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในขณะนี้

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.