เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เลเซอร์ทันตกรรม รุ่น Waterlase i-Plus


รายละเอียด
  • วอเตอร์เลส ไอพลัส วายเอสจีจีเลเซอร์ทันตกรรม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.