เลเซอร์ทันตกรรม รุ่น Waterlase i-Plus

  • เลเซอร์ YSGG (Wavelength 2780 nm) ระบบ Hydrokinetic (YSGG+Air+Water)
  • รักษาผู้ป่วยโดยไร้การสัมผัสกับเนื้อเยื่อ
  • ลดระดับความเจ็บปวดให้เหลือน้อยที่สุด