กลุ่มเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก


เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ
รุ่น EV-220

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น EV-Easy

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น MVF – C1

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น MVF – C6

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น MVF –64


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.