กลุ่มเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน


เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ
สำหรับทำ Unit dose

เครื่องบริหารจัดการยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง
รุ่น Secuill


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.