เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องเอ๊กซเรย์ทางทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ รุ่น PORT X-III


รายละเอียด
เครื่องเอ๊กซเรย์ทางทันตกรรมแบบเคลื่อนที่
  • คุณภาพภาพคมชัดเห็นรูปร่างชัดเจน
  • รูปร่างสวยงามและถนัดมือ
  • ให้ภาพรังสีที่มีคุณภาพทั้งกลับฟิลม์และ ตัวรับสัญญาณรังสีเอ๊กซเรย์
  • ใช้งานง่าย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.