เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับทำ Unit dose


รายละเอียด
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ใน (In-Patient) สามารถทำการจัดยาแบบ Unit - dose หรือ
    Multi - dose ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาล สามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆลงบนซองบรรจุยา อาทิเช่น ชื่อผู้ป่วย เวลาการรับประทานยาและชื่อยา รวม ถึงแถบบาร์โค้ดบนซองยาได้ เป็นต้น ตัวเครื่องเป็นรูปทรงทันสมัย มีการออกแบบการวางกระบอกในชุด กล่องยาหลัก (Main Unit) โดยจัดเรียงกระบอกยาตามแนวรัศมีรูปทรงกระบอกที่มีแกนหมุนจากศูนย์กลาง สองชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องที่หน้าจอของตัว เครื่องได้ ตัวเครื่องมีสัญญาณเสียงและข้อแจ้งเตือน ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ เช่น ซองบรรจุยาหมด, ผ้าหมึกหมด, ยาหมด เป็นต้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการชี้บ่งและสืบค้นตำแหน่งของกระบอกยา ด้วย ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID) สามารถระบุตำแหน่งได้โดยอัตโนมัติ และยังมีการใช้ ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) ร่วมกับระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID) ในขั้นตอนการเติมยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระหว่างยาและกระบอกยา ตัวเครื่องมีถาดใส่ยาพิเศษ
    (DTA: Tablet Adapter) เพื่อใช้กับยาที่ใช้ไม่ได้ใช้บ่อย ยาแบบครึ่งเม็ด ตัวเครื่องสามารถจัดยาลงในซองยาโดยอัตโนมัติ ซึ่งตัวเครื่อง จะเลือกให้มีการปรับขนาดความยาวของซองยาได้อัตโนมัติได้ถึง 5 ขนาด ตามจำนวนของเม็ดยาและ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานของโรงพยาบาล

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.